Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Jakie służby i na jakim etapie postępowania karnego mogą prowadzić czynności operacyjno – rozpoznawcze.

Czynności operacyjno – rozpoznawcze mogą prowadzić służby państwowe na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. Są to organy policyjne, można do nich zaliczyć m.in. Centrale Biuro Śledcze, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Wojskowe Służby Informacyjne, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczną, Inspekcję Celną, Żandarmerię Wojskową czy Służbę Więzienną. Czynności operacyjno – rozpoznawcze można prowadzić przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,  w czasie jego trwania i po zakończeniu.

Czym są czynności operacyjno – rozpoznawcze i cel ich prowadzenia.

Czynności operacyjno –rozpoznawcze są zespołem przedsięwzięć jawnych i niejawnych, które prowadzone są w celu:

rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, odnajdywania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych, jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem przestępstwa, a także odnajdywanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, ustalenia tożsamości osób i zwłok, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępczego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *