Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Jakie służby i na jakim etapie postępowania karnego mogą prowadzić czynności operacyjno – rozpoznawcze.

Czynności operacyjno – rozpoznawcze mogą prowadzić służby państwowe na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. Są to organy policyjne, można do nich zaliczyć m.in. Centrale Biuro Śledcze, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Wojskowe Służby Informacyjne, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczną, Inspekcję Celną, Żandarmerię Wojskową czy Służbę Więzienną. Czynności operacyjno – rozpoznawcze można prowadzić przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,  w czasie jego trwania i po zakończeniu.

Czym są czynności operacyjno – rozpoznawcze i cel ich prowadzenia.

Czynności operacyjno –rozpoznawcze są zespołem przedsięwzięć jawnych i niejawnych, które prowadzone są w celu:

rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, odnajdywania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych, jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem przestępstwa, a także odnajdywanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, ustalenia tożsamości osób i zwłok, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępczego działania.

Detektyw

DETEKTYW

Po analizie rynku usług detektywistycznych, doszedłem do wniosku, że nie będę tutaj licytować się i opisywać, jakie to skomplikowane sprawy rozwiązałem. Poza tym specyfika zawodu „detektywa” nakazuje zachowanie  daleko idącej dyskrecji. W żadnym razie Biuro moje, nie ma zamiaru wyręczać służb  państwowych, powołanych do zwalczania ogólnie pojętej przestępczości. Generalnie zadaniem detektywa jest świadczenie usług dla ludności a niekiedy dla firm i instytucji. W sytuacjach poważniejszych preferuje współprace z w/w służbami. We wszystkich naszych działaniach, priorytetem dla nas jest skuteczność, lojalność (wobec zleceniodawcy) i dyskrecja podczas realizacji powierzanych  zadań.        

 ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ 

Moje Biuro otwarte jest dla wszystkich pragnących rozwiązania swoich problemów życiowych jak też problemów dnia codziennego. W nie skrępowanej atmosferze przy kawie, herbacie wspólnie zastanowimy się nad najskuteczniejszym sposobem rozwiązania państwa kłopotu. Nie ma spraw niemożliwych są tylko bardziej lub mniej skomplikowane.
Sprawdź wszystkie nasze biura, obecnie mamy nowe kancelarie detektywistyczne na terenie Śląska:

Detektyw BIELSKO

Detektyw Mysłowice

Detektyw Żory

Tel.: +48 500 675 000

E-mail: detektyw24@outlook.com

prywatny detektyw

Usługi detektywistyczne

Świat biznesu, niestety coraz rzadziej kieruje się kodeksem moralnym. Naturalnym jest więc fakt, że popularność naszych usług wzrasta. W dobie ograniczanego zaufania w transakcjach biznesowych firmom oraz osobom prywatnym oferujemy kompleksową analizę kontrahentów i klientów, a także zdobycie szczegółowych informacji na temat wybranej osoby.

detektyw-poszukiwanie-osob

Wiele firm korzystających z naszych usług przyznaje, że współczesny rynek przypomina raczej miejsce niekończącej się rywalizacji, a nagminnie łamane prawo i liczne oszustwa uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Sprzeciwiając się tej niesprawiedliwości, oddajemy do państwa dyspozycji usługi naszej firmy – z nami Twoje kontrakty i transakcje będą sprawdzone i bezpieczne.
Stając w obronie pokrzywdzonych gwarantujemy im profesjonalne, dyskretne i przede wszystkim całkowicie skuteczne działania detektywistyczne. Wszystko w imię ochrony Twoich interesów, byś wreszcie mógł‚ spokojnie odnaleźć swoje miejsca na rynku.

detektyw-prywatny

Wywiad gospodarczy zdrady małżeńskie

Wywiad gospodarczy, to poufny i konieczny sposób uzyskiwania informacji o przyszłym partnerze w biznesie. Uzyskiwane przez nasze biuro informacje, pomagają w podjęciu właściwej decyzji, co do nawiązywania korzystnych kontaktów, a odrzucenie firm nierzetelnych. W trakcie wywiadu sprawdzamy kondycję finansową poprzez analizę sprawozdań finansowych. Uzyskujemy informacje o dotychczasowej działalności podmiotu, a także jego pozycji na rynku, oraz opinii w miejscu prowadzenia biznesu. Uzyskujemy również informacje, w zależności od potrzeb klienta, o majątku zarówno opracowywanego podmiotu jak i osób zasiadających we władzach firmy.

Nasze główne specjalizacje to:

  • Opiniowanie podmiotów gospodarczych
  • Windykacja zobowiązań finansowych
  • Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów
  • Ustalanie składników majątkowych osób prawnych i fizycznych
  • Usługi detektywistyczne
  • Zdrady małżeńskie
  • Inwigilacja

zdrady_maluzenskieTo odwieczny problem osób sobie bliskich. Istnieją wątpliwości czy małżonek bądź małżonka są sobie wierni.

Biuro prowadzi dyskretne działania zmierzające do udzielenia odpowiedzi na pytanie „Czy jest mi wierny, wierna?”.

W zależności od ustaleń z klientem prowadzimy dyskretną obserwację z której sporządzana jest dokumentacja zdjęciowa oraz raport, który można później wykorzystać jako dowód w sprawie rozwodowej.